• Din advokat och jurist i Göteborg när det
    gäller underhållsbidrag

    Den förälder som barnet inte bor hos skall betala underhållsbidrag till boendeföräldern. Underhållsbidraget beräknas med utgångspunkt i barnets ålder och behov och skall användas bland annat till barnets levnadskostnader och till barnets fritidsintressen.

Underhållsbidrag

 

Beräkning av underhållsbidrag

Underhållsbidrag beräknas med utgångspunkt i barnets ålder och behov. Därefter beräknas fördelningen föräldrarna emellan beroende på inkomst och vissa andra faktorer. Kontakta byrån för bokning av en juridisk konsultation gällande beräkning av underhållsbidrag.

Hur ändras ett underhållsbidrag – så går det till

När vi gemensamt har räknat fram ett korrekt belopp för underhållsbidrag är nästa steg att tillskriva motparten i hopp om en överenskommelse. Kan en överenskommelse ej nås inlämnar byrån en stämningsansökan till tingsrätten. Den andre föräldern föreläggs att inkomma med ett svaromål och därefter sätter tingsrätten ut målet till en muntlig förberedelse. Vi följer med dig till förhandlingen och tillvaratar din rätt under förberedelsen, som har till syfte att dels bereda målet i sak, dels se om föräldrarna kan komma överens med tingsrättens hjälp. Om föräldrarna ej lyckas enas går målet vidare. Vardera part föreläggs av tingsrätten att inkomma med en bevisuppgift; en förteckning av vilken muntlig och skriftlig bevisning som parten önskar åberopa till stöd för sitt yrkande. Målets sätts därefter ut till huvudförhandling.

Våra erfarna jurister bistår dig genom hela processen för att se till att ditt barn erhåller ett korrekt underhållsbidrag. Vi förmedlar rättsskydd och rättshjälp och bistår dig med att ansöka om ekonomisk hjälp för dina ombudskostnader i mål gällande underhållsbidrag.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy