• Testamente och gåvobrev

    Våra jurister upprättar testamenten och gåvobrev skräddarsydda för våra klienters specifika behov. Byrån företräder klienter i tvister gällande testamenten och gåvobrev och utreder frågor kring tolkning av testamenten och gåvobrev. Advokat Line Bergström Melin föreläser även inom området.

     

 

Testamente

Varje gång ditt civilstånd ändras, förändras också behovet av att beakta vem som kommer att ta arv. Du bör därför fundera på vem som behöver ett skydd om du skulle avlida just nu. Sambor ärver inte varandra. Om en sambo avlider kommer inte något arv att utgå till den efterlevande sambon om det inte finns ett testamente. Avsaknaden av testamente kan till exempel innebära att den efterlevande sambon äger det gemensamma huset tillsammans med den avlidna sambons syskon när arvsskiftet är klart. Det är därför viktigt att sambor tillsammans talar igenom sitt behov av ett inbördes testamente. En testator måste ha behörighet att upprätta testamente. En omyndig person saknar sådan behörighet. Även andra omständigheter såsom psykisk sjukdom och demens kan utgöra grund för klander av testamente. Enligt lag råder stränga formkrav för upprättande och undertecknande av testamente. Det är viktigt att ha testamentsvittnen och att bevittnandet följer bestämmelserna i lag.

 

Inbördes testamente mellan makar

Ett inbördes testamente innebär att du och din make eller sambo skriver ett gemensamt testamente. Ett inbördes testamente behöver inte innebära att ni testamenterar på samma sätt.

 

Inbördes testamente mellan sambor

Vill du och din sambo ärva varandra måste ett testamente upprättas. Ett inbördes testamente mellan sambor bör kompletteras med ett samboavtal då du i ditt testamente endast kan förskriva vem din egendom skall tillfalla vid dödsfall och således inte reglera hur egendomen skall fördelas mellan er vid en eventuell framtida separation.

 

Formkrav testamente

En testator måste som huvudregel underteckna testamentet i närvaro av två, gentemot testator, oberoende vittnen. I vissa undantagsfall kan reglerna om nödtestamente tillämpas vilket får till följd att kravet på bevittnande faller bort.

 

Föreläser om testamente

Advokat Line Bergström Melin föreläser sedan över tio år tillbaka om vad man bör tänka på vid upprättande av testamente, tolkning av testamente samt tvist med anledning av testamente. Bland uppdragsgivarna återfinns bland andra kommuner och privata intresseorganisationer. För kommande föreläsningstillfällen, vänligen besök vår blogg. Den finner du här.

 

Gåvobrev, gåva av fastighet & gåva av lös egendom

Numera är gåvoskatten, liksom arvsskatten, avskaffad i Sverige. Det innebär dock inte att det numera saknas behov av att upprätta gåvobrev. Många vill genom gåva reglera delar av sitt arv redan innan de avlider. Det kan handla om att man vill att ett barn skall ta över en släktgård eller annan specifik egendom. Vid exempelvis gåva av fastighet krävs enligt lagen en skriftlig överlåtelse med flertalet formkrav. Det är också nödvändigt att kontrollera att laglottskränkning inte föreligger och att ta ställning till om gåvan skall utgöra förskott på arv. Åtgärderna är viktiga för att förebygga klander av gåvan, med risk för återgång av gåvan som följd. Skulle en gåva inkräkta på en bröstarvinges laglott kan det bli en tvist om gåvan. Härutöver bör man som givare ta ställning till om gåvan skall vara mottagarens enskilda egendom eller inte.

 

Gåva som förskott på arv?

En gåva till en bröstarvinge är som huvudregel att se som förskott på arv.

 

Föreläser om gåva

Advokat Line Bergström Melin föreläser sedan över tio år tillbaka om vad man bör tänka på vid upprättande av gåvobrev, tolkning av gåvobrev samt om aktuell lagstiftning och praxis. Bland uppdragsgivarna återfinns bland andra kommuner och privata intresseorganisationer. För kommande föreläsningstillfällen, vänligen besök vår blogg. Den finner du här.

Välkommen med din fråga till oss på Bergström  Melin i Göteborg.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy