• Rättsskydd & rättshjälp

    Många oroar sig över kostnaden för att anlita en advokat eller jurist. Advokatbyrån förmedlar både rättshjälp och rättsskydd vilket gör att du som kund hos advokatbyrån kan få ekonomisk hjälp med en stor del av dina ombudskostnader.

Rättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i din hemförsäkring, företagsförsäkring, fastighetsförsäkring samt båt-och bilförsäkring. Rättsskyddet täcker en stor del av dina kostnader - oftast 80 % - för att anlita ett juridiskt ombud. För de flesta hemförsäkringar gäller således en självrisk om 20%. Rättsskydd innebär som huvudregel att din försäkring kan finansiera en stor del av dina kostnader för ett ombud som företräder dig i tvister som rör ditt privatliv. Alla tvister omfattas inte av skyddet i din hemförsäkring; skilsmässo- och arbetstvister, kostnader för biträde i bodelning samt arvode till bodelningsförrättare och ombud i brottmål omfattas vanligtvis ej av rättsskyddet. Rättsskyddet gäller heller ej om du befinner dig i en tvist med någon som du har varit gift eller sambo med, dock med vissa undantag. Handlar tvisten om att överklaga ett myndighetsbeslut gäller inte rättsskyddet. Önskar du information om huruvida du är berättigad till rättsskydd, tveka inte att kontakta våra jurister.

 

Inget rättsskydd?

Om du av någon anledning inte kan använda dig av rättsskyddet i din hemförsäkring kan du i vissa fall vara berättigad till rättshjälp. Rättshjälp är en del av den sociala skyddslagstiftningen och syftar till att hjälpa den som inte kan få rättsligt bistånd på annat sätt.

 

Rättsskyddsförsäkring och företag

Om du är företagare och befinner dig i en tvist som har ett samband med din verksamhet gäller ofta andra procentsatser för din självrisk än vad som angivits ovan. Befinner du dig som företagare i en tvist är det rättsskyddet i din företagsförsäkring som utnyttjas.

Rättshjälp

Rättshjälp innebär att staten helt eller delvis står för en enskild persons kostnader i en rättslig angelägenhet. Rättshjälpen är en social skyddslagstiftning som skall hjälpa dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt. Rättshjälpen täcker del av kostnaden för biträde eller annan sakkunnig person. Du kan också få hjälp med kostnader för bevisning och andra utgifter. Rättshjälp beviljas inte för bland annat bouppteckning, självdeklaration, äktenskapsförord, testamente, bodelning (dock kan det beviljas vid klander av bodelning). Särskilda skäl krävs för beviljande av rättshjälp avseende till exempel äktenskapsskillnad. Ersättningen för rättshjälpsbiträdets arbete är maximerad till 100 timmar. Domstolen kan dock medge att gränsen överskrids. Den som har rättshjälp skall betala en rättshjälpsavgift. Rättshjälpsavgiften fastställs med en viss procentsats av den totala kostnaden beroende på vilken inkomst du har. Rättshjälpsavgiften betalas till rättshjälpsbiträdet. Önskar du information om huruvida du är berättigad till rättshjälp, tveka inte att kontakta våra jurister.

 

När kan man få rättshjälp?

Rättshjälp får beviljas en fysisk person vars ekonomiska underlag (årsinkomst, underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning) inte överstiger 260 000 kronor.

 

Rättshjälp eller rättsskydd?

Rättshjälp får inte beviljas om du har en rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd som omfattar angelägenheten. Om du saknar rättsskydd men borde ha haft ett sådant skydd, får rättshjälp beviljas endast om det finns särskilda skäl.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy