• Din advokat och jurist i Göteborg när det gäller
    upprättande av äktenskapsförord och samboavtal

    Skall du gifta dig eller flytta ihop med din blivande sambo bör du ha ett välskrivet äktenskapsförord eller samboavtal. Avsaknad av äktenskapsförord eller samboavtal kan få stora ekonomiska konsekvenser vid en framtida separation.

Äktenskapsförord & samboavtal

 

Äktenskapsförord

All egendom som endera make äger är giftorättsgods, det vill säga egendom som skall delas mellan makarna vid en eventuell framtida skilsmässa. Genom ett äktenskapsförord (och även genom gåvovillkor och genom testamente) kan egendom som annars hade varit giftorättsgods bli endera makes enskilda egendom. Den enskilda egendomen skall hållas utanför bodelningen mellan makarna vid en eventuell framtida skilsmässa.

Advokat Line Bergström Melin har lång erfarenhet av att upprätta äktenskapsförord och ser till att byråns kunder får ett avtal upprättat för just det parets specifika behov. Välkommen att kontakta byrån för bokning av en juridisk konsultation där vi tillsammans med er går igenom era specifika behov innan vi upprättar ett välgenomtänkt, skräddarsytt äktenskapsförord. Fast pris erbjuds.

 

Samboavtal

Till skillnad från gifta delar sambor bara på gemensam bostad och gemensamt bohag vid en eventuell framtida separation. Tänk på att sambor inte ärver varandra varför de som sammanbor bör se över sitt behov av ett inbördes testamente mellan sambor. Många gånger har samboparet köpt en gemensam bostad, som blir samboegendom, men betalt olika stora delar av bostaden. Det är då vanligt att man vill reglera hur fördelningen av bostaden skall ske om man i framtiden separerar. På samma sätt kan en sambo ha betalt hela bostaden och vill skydda sig från en delning av bostaden vid en eventuell separation. Man behöver då upprätta ett samboavtal. Ett samboavtal kan dels gå ut på att sambolagen inte skall tillämpas alls och att vardera part vid en separation skall erhålla det den parten införskaffat, dels kan ett samboavtal reglera hur man annars vill att fördelningen skall ske om man inte önskar en helt lika fördelning av all, eller viss, samboegendom. Ett samboavtal kan även reglera rätten för en sambo att ta över den gemensamma bostaden vid en eventuell separation. I undantagsfall kan en sambo ha rätt att ta över även sådan bostad som inte är samboegendom.

Advokat Line Bergström Melin har lång erfarenhet av att upprätta samboavtal och ser till att byråns kunder får ett avtal upprättat för just det parets specifika behov. Välkommen att kontakta byrån för bokning av en juridisk konsultation där vi tillsammans med er går igenom era specifika behov innan vi upprättar ett väl genomtänkt, skräddarsytt samboavtal. Fast pris erbjuds.

 

Föreläser om äktenskapsförord och samboavtal

Advokat Line Bergström Melin föreläser sedan över tio år tillbaka om tolkning av äktenskapsförord och samboavtal samt om vad man bör tänka på vid upprättande av äktenskapsförord och samboavtal. Bland uppdragsgivarna återfinns bland andra kommuner och privata intresseorganisationer. För kommande föreläsningstillfällen, vänligen besök vår blogg. Den finner du här.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy