Vikten av att reklamera en felaktig vara

2017-02-12

Om du som konsument köpt en vara som du anser är felaktig, exempelvis
genom att den saknar en funktion som du förväntat dig att den skulle
ha, måste varan reklameras till säljaren av varan inom skälig tid
efter att du upptäckt felet. Om en reklamation ej sker har du som
köpare ingen möjlighet att exempelvis kräva att säljaren levererar en
ny vara eller att du får ett avdrag på priset.

Vid reklameringen har du som köpare ingen skyldighet att precisera
vilken påföljd, exempelvis omleverans, som du vill göra gällande. Du
måste däremot precisera på vilket sätt du anser att varan är felaktig
för att anses ha gjort en korrekt reklamation. Det är således inte
tillräckligt att du meddelar säljaren att du är allmänt missnöjd med
varan.

En reklamation som sker inom två månader efter att du som köpare
upptäckt det aktuella felet anses alltid ha skett inom skälig tid.
Även en längre tid kan anses rymmas inom begreppet skälig tid. Exakt
hur lång tid som accepteras i ett enskilt fall kan bero på flera
faktorer som exempelvis vad det är för typ av vara och vilka
förkunskaper du som köpare kan antas ha haft vid köpet.

Behöver du hjälp med att tillvarata din rätt gentemot en säljare med
anledning av en felaktig vara? Tveka inte att kontakta våra advokater
och jurister som har lång erfarenhet av att driva den här typen av
ärenden.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy