Vem ärver?

2016-01-15

Ärvdabalken delar in arvingar i arvsklasser. När en arvsklass är uttömd, träder nästa arvsklass i arvsordningen in. Första arvsklassen i arvsordningen är bröstarvingar, det vill säga den avlidens barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare. Andra arvsklassen, som alltså träder in om det inte finns bröstarvingar, omfattar den avlidnes föräldrar och syskon (både helsyskon och halvsyskon). Tredje arvsklassen i arvsordningen, vilken träder in när det varken finns arvingar i första eller andra arvsklassen, omfattar föräldrars syskon. Finns det inte heller några syskon till den avlidens föräldrar, träder inte föräldrars syskonbarn, det vill säga kusiner in. Kusiner ärver alltså inte den avlidne och ingår inte i arvsordningen. För det fall det inte finns några arvingar tillfaller den avlidnes kvarlåtenskap den allmänna arvsfonden. Om en avliden person efterlämnar make eller maka ärver denne före gemensamma bröstarvingar. För det fall den avlidne efterlämnar bröstarvingar som inte är barn till efterlevande make eller maka, så kallade särkullbarn, ärver dessa barn. Sambor ärver inte varandra, det krävs testamente för att sambor ska ärva den avlidna sambons kvarlåtenskap. Genom att upprätta ett testamente kan testator själv råda över sin kvarlåtenskap. För hjälp och rådgivning rörande arvsordning och upprättande av testamente är ni välkomna att kontakta oss på Bergström Melin Advokatbyrå.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy