Vårdnad om barn

2019-04-23


Att ha vårdnaden om ett barn innebär att du har rättigheten och skyldigheten att bevaka barnets intressen samt se till att barnet får så goda levnadsförhållanden som möjligt. Du ska även företräda barnet utåt samt bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.


Den rättsliga betydelsen av vårdnad tar sikte på barnets rättigheter. Barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran samt att barnet behandlas med aktning för sin person. Ett barn får inte heller utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.


Som utgångspunkt är det båda föräldrarna som är vårdnadshavare, är föräldrarna gifta leder detta automatiskt till gemensam vårdnad. Om modern inte är gift har modern automatiskt ensam vårdnad om barnet vid dess födsel. Föräldrarna kan få gemensam vårdnad om de gör en anmälan till socialnämnden eller skatteverket. Sambor kan även göra detta i samband med faderskapsbekräftelsen. Om föräldrarna gifter sig blir de gemensamma vårdnadshavare.

Det sker ingen automatisk förändring av vårdnaden vid en separation, men frågan om ändrade vårdnadsförhållanden brukar uppkomma i detta fall. Om föräldrarna kommer överens kan de avtala om vårdnaden. Det som ska ligga till grund för detta avtal är barnets bästa, detsamma gäller för rätten till umgänge, det är barnets rätt till umgänge som man tar sikte på här. Dessa frågor ska aldrig bedömas utifrån något rättviseperspektiv föräldrarna emellan. Barnets bästa är utgångspunkten för alla beslut som rör vårdnad, umgänge och barnets boende.


Om föräldrarna inte kan enas kring vårdnadsfrågan kan de gemensamt eller en av dem väcka talan i tingsrätten.
Om en av föräldrarna inte vill ha gemensam vårdnad kan tingsrätten detta till trots döma till gemensam vårdnad, detta sker dock inte ifall båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad.

Är ni i en situation där ni inte kan enas kring vårdnads- och umgängesfrågor?
Advokat Line Bergström Melin har lång och gedigen erfarenhet av denna typ av familjerättsliga tvister. Tveka inte kontakta byrån vid frågor.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy