Vad är en framtidsfullmakt?

2017-06-05

Den 1 juli år 2017 införs en ny lag som behandlar framtidsfullmakter. Genom den nya lagen blir det möjligt för dig att utse en person som du vill ska företräda dig ifall du på grund av fysisk eller psykisk sjukdom, inte längre har förmåga att ta hand om exempelvis ditt boende eller din ekonomi.

En framtidsfullmakt är en ny form av ställföreträdarskap och kan ses som ett alternativ till att ha en god man. Skillnaden är att du själv ges möjlighet att utse vem som ska företräda dig och att du får utse personen medan du fortfarande är frisk och har förmågan att fatta beslut.

Du har också möjlighet att fördela fullmaktens befogenheter på flera personer. Kanske vill du att din son ska ha behörighet att företräda dig i frågor som rör ditt boende och att din dotter ska ha behörighet att disponera över ett visst bankkonto.

Det finns två alternativ för hur det ska gå till vid bedömningen av om fullmakten ska tas i bruk. Det första är att den eller de du utsett själva avgör när du inte längre har förmåga att fatta beslut på egen hand. Det andra är att du skriver i framtidsfullmakten att den eller de du utsett måste ansöka till tingsrätten om att fullmakten ska tas i bruk. Det andra alternativet är mer komplicerat men fördelen är att risken att fullmakten missbrukas är mycket liten.

Funderar du på att upprätta en framtidsfullmakt eller vill du veta mer? Tveka inte att kontakta våra advokater och jurister som har lång erfarenhet av den här typen av ärenden.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy