Vad innebär vittnesstöd?

2017-12-05

Vittnesmål är ett av de viktigare bevismedlen i det svenska rättsystemet och utan dess funktion skulle rättsskipningen inte vara lika effektiv. Det är dock inte som många tror att det är ett fritt val att vittna i en rättegång eller ej. Detta grundar sig på principen om att det är en allmän medborglig skyldighet att avlägga vittnesmål i en rättegång på domstolens begäran.

Att vittna i en rättegång kan kännas obehagligt. Det kan då vara bra att känna till möjligheten att domstolens lokaler erbjuder vittnen stöd och praktisk information i samband med huvudförhandling. Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som arbetar med att hjälpa parter, anhöriga och vittnen med information med mänskligt stöd i samband med en process. Detta kan innebära att vid behov förklara hur en huvudförhandling går till, vem som gör vad i rättssalen eller var vittnet eller målsäganden ska sitta. Vittnesstöd ska erbjudas till alla målsägare och vittnen, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vittnen kallade av såväl åklagare som tilltalade ska omfattas av vittnesstödet.

Dessutom får vittnesstödet lyssna när brottsoffret eller vittnet vill berättat om sina känslor kring den rättegång vittnet ska medverka i. Vittnesstödet får aldrig kommentera eller ta ställning till det ärende som rättegången rör. Utöver det ska vittnesstödet utföra sitt uppdrag i direkt samband med förhandlingstillfället. Det innebär att uppdraget i första hand är att ge information och stöd till målsägande och vittnen inför förhandlingen och vid behov kan vittnesstödet sitta med inne i rättssalen under förhandlingen. Ett vittnesstöd kan sitta med som åhörare under en förhandling, men det ska endast ske i mån av tid och inte prioriteras.

Vid behov ska vittnesstödet kunna hänvisa målsägande och vittnen vidare till social, juridisk, psykologisk eller medicinsk expertis eller annat ideellt stöd.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om vittnesstöd.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy