Vad innebär proprieborgen och enkel borgen?

2016-10-11

Borgen fungerar som en säkerhet för en långivare som lånar ut pengar. Den som går i borgen kallas för borgensman. Det finns flera olika typer av borgen där proprieborgen är den vanligaste följt av enkel borgen.

Proprieborgen innebär att långivaren har möjlighet att, när lånet förfallit till betalning, kräva antingen låntagaren eller borgensmannen på hela beloppet. Proprieborgen känns igen genom att den skriftliga handlingen som reglerar borgensåtagandet innehåller skrivelsen ”så som för egen skuld”. Proprieborgen är idag den typ av borgen som är vanligast förekommande då långivaren är en bank.

Enkel borgen, som idag är tämligen ovanligt på grund av att det är mindre förmånligt för långivaren än proprieborgen, innebär att borgensmannens ansvar gentemot långivaren är subsidiärt i förhållande till låntagarens ansvar. Med andra ord måste långivaren först visa att låntagaren inte kan betala innan betalning kan krävas av borgensmannen. En enkel borgen känns igen genom att den inte innehåller skrivelsen ”så som för egen skuld”.

Gemensamt för de båda borgenstyperna är att borgensmannen i båda fall har en möjlighet att kräva betalt av låntagaren, eller i förekommande fall dennes konkursbo, i de fall borgensmannen har infriat sitt åtagande gentemot långivaren. Detta brukar benämnas som att borgensmannen har en regressrätt gentemot låntagaren.  En annan gemensam nämnare är att ett borgensåtagande alltid är accessoriskt  i förhållande till skulden som låntagaren har till långivaren. Detta innebär bland annat att omfattningen av borgensåtagandet minskar om låntagarens skuld minskar.

Frågor och tvister om borgen aktualiseras främst då låntagaren inte kan eller vill betala sin skuld. Är du en långivare som vill ha betalt av en borgensman eller har du infriat ett borgensåtagande och vill ha betalt av låntagaren? Tveka inte att höra av dig till våra jurister och advokater som hjälper dig med dina frågor.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy