Vad innebär det att gå i borgen?

2016-10-31

Borgensinstitutet är i grund och botten en säkerhet för den, ofta en bank, som lånat ut pengar. Att gå i borgen för en skuld betyder att åta sig att träda in och betala skulden om inte låntagaren betalar. Den som gått i borgen brukar kallas för borgensman. Ett borgensåtagande har som huvudregel inga formkrav och det är därför möjligt att ingå ett borgensavtal muntligen. För samtliga inblandade parter, borgensmannen, långivaren och låntagaren, är det dock i praktiken betydligt bättre om borgensavtalet sker i skriftlig form för att alla ska känna sig trygga med vad som gäller. Skriftliga avtal om borgen är därför det vanligaste tillvägagångssättet.

Långivaren har ett ansvar att göra en kreditprövning av både låntagaren och borgensmannen. Med andra ord har långivaren en skyldighet att undersöka låntagarens möjlighet att betala tillbaka lånet och borgensmannens möjlighet att infria borgensåtagandet. Långivaren har dessutom, åtminstone då denna är en bank, en skyldighet att informera borgensmannen om vad borgensåtagandet innebär för att detta ska vara giltigt.

Frågor och tvister om borgen aktualiseras främst då låntagaren inte kan eller vill betala sin skuld. Är du en långivare som vill ha betalt av en borgensman eller har du gått i borgen för en skuld utan att ha blivit informerad om innebörden? Tveka inte att höra av dig till våra jurister och advokater som hjälper dig med dina frågor.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy