Vad gör ett målsägandebiträde?

2017-02-07

När du har blivit utsatt för ett brott har du i vissa fall rätt till ett biträde som hjälper dig att tillvarata dina intressen som brottsoffer, detta biträde benämns som målsägandebiträde.

Ett målsägandebiträde förordnas av domstolen då du som brottsoffer exempelvis har blivit utsatt för ett sexualbrott, ett rån eller en misshandel. Den som utses till målsägandebiträde är i regel en advokat eller en biträdande jurist vid en advokatbyrå. Som målsägande har du en möjlighet att önska vem som ska utses till målsägandebiträde. Om du inte har något önskemål utser domstolen en person som anses lämplig för uppdraget.

Målsägandebiträdets roll är att framställa eventuella skadeståndsanspråk som kan finnas med anledning av brottet som begåtts samt att, under hela rättsprocessen, fungera som ett stöd för dig som målsägande. Kostnaderna för målsägandebiträdet står staten för utom i några få undantagssituationer.

Har du blivit utsatt för ett brott och vill ha hjälp med att begära skadestånd på grund av brottet? Känner du att det skulle vara tryggt att ha en juridiskt kunnig person som kan stödja dig under processens gång? Tveka då inte att kontakta våra advokater och jurister som har lång erfarenhet av att åta sig uppdrag som målsägandebiträde.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy