Vad är betalningsföreläggande?

2016-10-24

Domstolsprocesser är många gånger både kostsamma och tidskrävande. Ett effektivare och billigare sätt att få betalt för en klar och förfallen skuld är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Betalningsförelägganden kan användas i de fall skulden avser pengar och skuldens förfallodatum har passerat.

Den som får ett betalningsföreläggande riktat mot sig, svaranden, har tre alternativ. Det första är att betala skulden inom en viss tid som anges i föreläggandet. Det andra är att bestrida skulden och ange skälen för bestridandet. I det fallet är det upp till sökanden att bestämma om ärendet ska drivas vidare i domstol, vilket är förenat med vissa kostnader, eller om det ska läggas ned. Det tredje alternativet är att svaranden överhuvudtaget inte hör av sig till Kronofogdemyndigheten eller att bestridandet skickas in efter tidsfristens utgång. Då meddelar Kronofogdemyndigheten utslag, ett beslut som anger att skulden ska betalas. I det läget har svaranden möjlighet att bestrida utslaget genom att begära återvinning vilket innebär att tvisten lämnas över till domstol.

Behöver du hjälp med att ansöka om betalningsföreläggande eller har du fått ett föreläggande riktat mot dig som är ogrundat? Hör av dig till våra jurister och advokater så hjälper vi dig.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy