Uppsägning på grund av arbetsbrist

2018-09-07

Turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist

När det på en arbetsplats föreligger arbetsbrist kan arbetsgivaren inte säga upp vem som helst utan har att förhålla sig till vissa turordningsregler. Inom varje så kallad turordningskrets ska det finnas en turordningslista som arbetsgivaren måste utgå från. Turordningskretsen utgörs av driftsenheten eller, om kollektivavtal finns, respektive berört kollektivavtalsområde.

På turordningslistan bestäms arbetstagarnas plats i turordningen av deras sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren i enlighet med principen ”sist in, först ut”. Den med kortast anställningstid har alltså sämst skydd om en arbetsbristsituation skulle uppstå. Om en specifik tjänst som innehas av en person med längre anställningstid dras in krävs dock, för att denne ska få stanna kvar, att personen har tillräckliga kvalifikationer för någon annan tjänst på arbetsplatsen. Saknar personen tillräckliga kvalifikationer kan det således bli denne som får gå trots att personen har längre anställningstid än någon annan.

Har arbetsgivaren högst tio anställda har arbetsgivaren rätt att från turordningsreglerna och undanta två personer som denne bedömer är av särskild betydelse för verksamheten. Arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga har, om det kan ske utan olägenhet, företräde till fortsatt arbete oberoende av turordningen. På samma sätt kan en facklig förtroendeman ha företräde om det är av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen.

Har Du frågor kring turordningsregler vid arbetsbrist är Du välkommen att kontakta Bergström Melin Advokatbyrå så hjälper vi Dig. Advokat Line Bergström Melin företräder såväl arbetstagare som arbetsgivare och har lång processuell erfarenhet inom de arbetsrättsliga området.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy