Socialnämnden och socialtjänstens skyldigheter när en förälder begärt att ett barns tvångsvård ska upphöra

2016-11-14

Ett tvångsomhändertagande av ett barn utgör ett mycket starkt ingrepp för en familj. När en förälder begär att få hem sitt barn och att tvångsvården därmed ska upphöra måste socialnämnden och socialtjänsten därför omedelbart starta vad man kallar en hemtagningsutredning.

Justitieombudsmannen(JO) har vid ett flertal tillfällen riktat skarp kritik mot att myndigheterna inte omedelbart inlett en hemtagningsutredning. Vid ett tillfälle fick socialnämnden i Sundsvall kritik för att en hemtagningsutredning startat först två veckor efter att en förälder begärt det, en utredning som sedan hade blivit liggande trots att ärendet anmäldes till JO. Socialnämnden menade att en extremt hög arbetsbelastning var förklaringen till att utredningen inte hade inletts omedelbart.

Har du några frågor om myndigheternas skyldigheter i samband med tvångsomhändertaganden eller behöver du hjälpa att överklaga ett beslut? Tveka inte att kontakta våra advokater och jurister som har lång erfarenhet av tvångsvårdsärenden.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy