Samtyckeslagen

2019-02-12

Vad innebär den nya samtyckeslagen?

Den 1 juli år 2018 trädde den nya samtyckeslagen i kraft. Lagen innebär att det numera finns ett uttryckligt krav på att samtycke skall ha lämnats vid samlag eller annan därmed jämförlig handling.

För att någon ska kunna dömas för våldtäkt har det tidigare krävts att gärningsmannen genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingat en person till samlag eller annan därmed jämförlig handling. Den nya samtyckeslagen innebär att det inte längre krävs något våld eller hot om brottslig gärning för att något skall klassas som våldtäkt. Numera gäller att den som har samlag eller annan därmed jämförlig handling med en person som inte deltar frivilligt gör sig skyldig till våldtäkt.

I lagen tydliggörs att en person aldrig kan anses delta frivilligt om deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller någon form av hot. Inte heller kan en person som befinner sig i en särskilt utsatt situation, exempelvis på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla eller berusning, anses ha samtyckt till samlag. Detta gäller även i det fall gärningsmannen förmår personen att delta i samlag genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen.

Den nya samtyckeslagen innebär att man numera också kan dömas till brottet oaktsam våldtäkt i det fall man är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte deltar i samlaget frivilligt.

Det är åklagaren som har att styrka att något samtycke inte lämnats för att den som åtalats skall kunna dömas för våldtäkt eller oaktsam våldtäkt.

Advokat Line Bergström Melin har lång erfarenhet såsom målsägandebiträde i mål som rör våldtäkt, grov våldtäkt och grov kvinnofridskränkning. Line Bergström Melin har föäreträtt målsägande i en rad massmedialt uppmärksammade mål. Tveka inte att kontakta byrån vid frågor.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy