Samäganderätt

2018-10-15

Kan jag sälja min andel av en fastighet utan samtliga delägares samtycke?

Det är inte ovanligt att flera personer samäger en fastighet, vilket innebär att de äger den gemensamt. Om samägarna inte har reglerat sina mellanhavanden via ett samäganderättsavtal är samäganderättslagen tillämplig och varje förfogande över fastigheten i sin helhet kräver då som utgångspunkt att samtliga samägare är eniga i frågan. Ingen av samägarna kan således ensam sälja eller hyra ut fastigheten i sin helhet utan övriga samägares samtycke.

Ibland uppstår situationen att en samägare vill sälja sin andel av fastigheten. Samägaren som vill sälja sin andel har då rätt att ansöka om att fastigheten, trots samägarnas oenighet, skall säljas på offentlig auktion. På den offentliga auktionen får även övriga samägare lämna bud. Försäljning får dock inte ske om någon av de andra samägarna kan visa att det föreligger synnerliga skäl för det.

I vissa fall kan samägandet lösas upp genom så kallad klyvning, vilket innebär att fastigheten klyvs i flera mindre fastigheter.

Vill du sälja din andel i en fastighet eller är Du och övriga samägare oense om hur fastigheten ska förvaltas? Advokat Line Bergström Melin har lång erfarenhet av processer gällande samägd egendom och även såsom av tingsrätten förordnad god man enligt samäganderättslagen. Tveka inte att höra av Dig till byrån vid frågor.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy