Om vikten av inbördes testamente mellan sambor

2019-03-14

Sambor har ingen arvsrätt efter varandra. Det betyder att om en av samborna dör så måste den andra sambon lösa ut den avlidnes dödsbo. Det som ägs av dödsboet kommer att fördelas till arvingarna. Om sambon har barn är det de som i första hand ärver denna. Finns det inga barn är det föräldrar och därefter syskon som ärver, i sista hand är det morföräldrar och därefter deras barn. Även om barnen är gemensamma har de rätt till arvet efter den bortgångne föräldern i samband med denna.
Detta är en avgörande skillnad mellan att vara gift och sambor då gemensamma barn till gifta föräldrar inte får ut något arv förrän bägge föräldrar avlidit. Den kvarvarande makan har fri förfoganderätt över kvarlåtenskapen vilket betyder att denne har rätt att leva upp hela arvet. Dock är det inte tillåtet att ge eller testamentera bort denna kvarlåtenskap.


Vid en sambos dödsfall har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning inom ett år. Då delas samboegendomen. Samboegendom är den bostad samt det bohag som har anförskaffats för gemensamt bruk. Detta betyder att om den efterlevande sambon från början ägde bostaden man bott gemensamt i så berörs den inte av den bodelning som kan komma att genomföras efter sambons dödsfall.


Efter delningen av samboegendomen går hälften till arvingarna samt även övrig egendom som sambon ägde. Om ingen bodelning begärs så får varje sambo behålla sin egendom. Arvingarna får i detta fall ärva just det som den bortgångne ägde. Det måste dock nämnas att det finns en så kallad presumtionsregel för när sambor äger egendom gemensamt, det bohag som införskaffats under tiden man sammanbott utgår man från är samägd. Om så inte är fallet så måste detta bevisas, annars har arvingarna rätt till hälften av sådan egendom.


Man kan aldrig genom testamente ge varandra rätten att sitta i orubbat bo, vilket som nämnts sker om en maka avlider. Man kan som sambos testamentera sina tillgångar till varandra men man kan aldrig testamentera bort den avlidnes barns lagliga rätt till arv. Är man sambor med gemensamma barn och dessa är underåriga så förvaltar den efterlevande sambon barnens arv som huvudregel, om tillgångarna överstiger ett visst belopp så träder en överförmyndare in och denna måste godkänna exempelvis uttag på barnens konto. Om det finns barn till den bortgångne sambon från tidigare förhållanden, så kallade särkullbarn så har dessa rätt att få sitt arv direkt.


Att upprätta ett testamente kan göras på egen hand, dock bör man då besitta kunskap om vilken rättslig effekt formuleringar får samt vilka formkrav som krävs för att testamentet skall vara giltigt. Det avgörande är dock att testamentet klargör hur arvet ska fördelas, annars kommer det att tolkas enligt en hypotetisk vilja eller lagbestämmelser och inte spegla det som var den faktiska viljan.
Om du känner dig osäker i dessa frågor, eller exempelvis vill ha hjälp att upprätta ett testamente, så tveka inte att kontakta byrån.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy