Om försörjningsskyldighet mellan makar

2017-05-29

Ska makar försörja varandra?
Det vanligaste i dag är att båda makar i ett äktenskap arbetar och bidrar till det gemensamma hushållet. Ibland kan dock skillnaderna i inkomst vara stor mellan makarna. Det händer också att den ena maken blir sjuk och inte har möjlighet att arbeta och bidra med lika mycket pengar som tidigare.

I äktenskapsbalken anges att om det som den ena maken bidrar med inte räcker för de betalningar den maken vanligen ombesörjer ska den andra maken tillskjuta de pengar som behövs.

Kan någon vara försörjningsskyldig även efter en skilsmässa?
Huvudregeln i äktenskapsbalken är att varje make svarar för sin egen försörjning efter att äktenskapet är upplöst. I vissa fall kan dock ena maken ha rätt till underhåll från den andre under en övergångsperiod. Det kan exempelvis komma ifråga vid långvariga äktenskap där den ena maken avstått från utbildning och arbete för att ta hand om hem och barn. Under en omställningsperiod kan då underhållsbidrag bli aktuellt, för att den tidigare hemmavarande maken ska få en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om underhåll mellan makar. Våra jurister och advokater har goda kunskaper och lång erfarenhet i familjerättsliga frågor.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy