När behövs en bodelningsförrättare och vad är dennes uppdrag?

2017-02-09

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske där syftet är att makarnas gods ska delas upp. Kan makarna inte enas på egen hand om uppdelningen kan en bodelningsförrättare behöva utses. Makarna kan tillsammans eller var och en för sig hos tingsrätten ansöka om att så ska ske. Makarna har då en möjlighet att föreslå vem, normalt en advokat, som ska tillfrågas om uppdraget. Lämnas inget förslag utser tingsrätten en person som anses lämplig.

Bodelningsförrättarens uppgift är i första hand att få parterna att sluta en överenskommelse och i andra hand att besluta om de delar av bodelningen som makarna är oeniga om. Syftet med bodelningsförrättarens uppdrag är att det ska mynna ut i en skriftlig handling, där bodelningen regleras, som makarna ska skriva under. Väljer makarna att underteckna handlingen blir den omedelbart gällande.

Om någon av makarna inte godkänner ett beslut som bodelningsförrättaren tagit ska denne överklaga beslutet hos tingsrätten inom fyra veckor från att personen fick ta del av handlingen. En överklagan kan föranleda att tingsrätten omprövar bodelningsförrättarens beslut eller att skiftet återförvisas till bodelningsförrättaren.

Behöver du hjälp med att initiera en bodelning eller funderar du på att överklaga ett skifte som en bodelningsförrättare genomfört? Tveka inte att kontakta våra advokater och jurister som har lång erfarenhet av den här typen av ärenden.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy