Inträder en ny ägare till en samägd fastighet i den tidigare ägarens samäganderättsavtal?

2017-01-11

Fastigheter ägs inte sällan gemensamt av flera parter som var och en äger en andel i fastigheten, detta kallas att fastigheten är samägd. Samägandet regleras i första hand av samäganderättslagen men ägarna har även en möjlighet att reglera sina mellanhavanden genom att upprätta ett samäganderättsavtal.

När en samägare överlåter sin andel, med eller utan de andra ägarnas vetskap, kan frågan uppkomma om den nya ägaren är bunden av ett samäganderättsavtal som fanns mellan den tidigare ägaren och de andra samägarna.

Som huvudregel gäller i det läget att den nye ägaren inte är bunden av samäganderättsavtalet eftersom ett avtal som absolut huvudregel endast gäller mellan de som är parter i avtalet. Annat förhåller det sig om den nye ägaren övertagit andelen i fastigheten med villkoret att denne också övertar samtliga rättigheter och skyldigheter som den tidigare ägaren hade. Då är den nya ägaren bunden av samäganderättsavtalet.

Ett samäganderättsavtal kan förenas med villkoret att en andel endast får överlåtas till en ny ägare med villkoret att denne inträder i samäganderättsavtalet. Om en samägare i det läget överlåter sin andel utan detta villkor kan ett skadeståndsansvar uppkomma gentemot de övriga delägarna.

Är du samägare till en fastighet och vill sälja din andel eller är du och de andra samägarna oense om en åtgärd som ska vidtas på fastigheten? Tveka inte att kontakta våra jurister och advokater som har lång erfarenhet av att hantera den här typen av frågor.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy