Huvudförhandling i hovrätten i brottmål

2016-08-30

Vid huvudförhandlingen i hovrätten deltar tre juristdomare och två nämndemän, om påföljden väntas bli allvarligare än böter. En huvudförhandling i ett brottmål i hovrätten är liknande den i tingsrätten.

Förhandlingen börjar med att rättens ordförande redogör för den av tingsrätten meddelade domen. Det som sägs i överklagandet/överklagandena är utgångspunkt för vad hovrätten skall pröva vid förhandlingen.

Som huvudregel hörs ej de personer som har berättat om den aktuella händelsen i tingsrätten på nytt i hovrätten. Det videoinspelade förhöret från tingsrätten visas istället i hovrätten, alternativt att hovrätten läser upp vad som sagt vid tingsrättensförhandlingen ur tingsrättens dom.

Efter att förhandlingen i hovrätten har avslutats håller rätten överläggning, domarna går då igenom allt som kommit fram under huvudförhandlingen och beslutar hur de skall döma. Domen grundas enbart på det som har framkommit under huvudförhandlingen. Det vanligaste är att domen inte avkunnas vid rättegången utan först vid ett senare tillfälle, rättens ordförande informerar då om vilken dag och vilket klockslag domen kommer att meddelas. Hovrätten skickar alltid ut domen per post till parterna.

Om du önskar biträde vid huvudförhandling i hovrätten i brottmål är du, både som dömd och som målsägande, välkommen att kontakta våra advokater och jurister.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy