God man

2016-02-05

Den som har blivit tilldelad en god man kallas i förhållande till den gode mannen för huvudman. Huvudmannen har av någon anledning svårt att bevaka sin rätt och tillvarata sina intressen. Anledningarna till detta kan vara flera; till exempel ålder, handikapp eller missbruksproblem.

Tanken bakom institutet med god man är att alla i Sverige skall få lika rätt oavsett förmåga. Den gode mannen skall bevaka huvudmannens rätt samt sörja för dennes person. Den gode mannen kan hjälpa sin huvudman med att till exempel betala räkningar, sköta kontakt med sociala myndigheter och ta hand om huvudmannens egendom. Viktigt är att huvudmannen får sina behov tillgodosedda så långt som möjligt, den gode mannen har ingen rätt att sätta sig till doms över huvudmannen. Den gode mannen skall alltid tillfråga sin huvudman i angelägenheter som rör denne. Huvudmannen kan sluta avtal med bindande verkan trots att denne har en god man.

Många gode män ser sig själva som en koordinator; någon som hjälper huvudmannen att tillvarata sin rätt och sörja för sin person. Den gode mannen skall till exempel uppmärksamma om en huvudman behöver nya kläder eller är i behov av en klippning. Det är inte nödvändigt att den gode mannen personligen följer med till till exempel frisören, dock skall denne se till att det blir gjort genom att kontakta anhöriga eller vårdpersonal.

Sammanfattningsvis kan sägas att det är mycket viktigt att den gode mannen tar sitt uppdrag på största allvar och att denne regelbundet träffar sin huvudman. Huvudmannen skall behandlas med respekt och dennes integritet skall respekteras.

Har ni några frågor angående institutet god man är ni välkomna att kontakta juristerna på Bergström Melin Advokatbyrå AB; vi kan hjälpa er med att ansöka om god man, förklara vad den gode mannen har för befogenhet och skyldigheter samt hjälpa er om ett byte av god man önskas eller om en god man har missbrukat sin ställning gentemot huvudmannen.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy