Giftorättsgods och äktenskapsförord

2018-02-01

Vid en äktenskapsskillnad ska makarnas egendom delas upp, det sker genom en så kallad bodelning. Huvudregeln vid bodelning är att allt som vardera make tagit med sig in i äktenskapet eller förvärvat under det, oavsett om inköpet var gemensamt eller inte, ska delas lika.

Vill man att viss egendom inte ska utgöra giftorättsgods, och därmed inte ingå i bodelningen, behöver ett äktenskapsförord upprättas. Ett äktenskapsförord är ett juridiskt avtal som reglerar vilken egendom som ska anses vara enskild. En anledning till att upprätta ett äktenskapsförord kan vara att en av makarna har ett företag eller en sommarstuga som gått i arv i generationer som denne vill vara säker på ska falla på den makens lott vid en eventuell bodelning.

Att upprätta ett äktenskapsförord är ett bra sätt att undvika konflikter, som annars kan uppstå vid en bodelning. Genom att skriva ett äktenskapsförord vet båda makarna vad som gäller vid en eventuell skilsmässa, åtminstone beträffande bodelningen.

För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt måste det vara undertecknat av båda parter och det ska vara registrerat hos Skatteverket. Är äktenskapsförordet inte registrerat är det inte giltigt och kan inte göras gällande vid en bodelning.

Vill du upprätta ett äktenskapsförord eller har du andra frågor som rör bodelning? Tveka inte att höra av dig till oss. Våra jurister och advokater har lång erfarenhet av att hantera den här typen av frågor.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy