Gåvobrev

2019-01-02

Att upprätta ett gåvobrev

När man skall upprätta ett gåvobrev finns det några saker som kan vara bra att tänka på. Av gåvobrevet bör det klart framgå vad själva gåvoobjektet är. När det gäller fastigheter ska dess beteckning anges och om fastigheten är giftorättsgods måste maken eller makan till gåvogivaren ha gett sitt samtycke till gåvan.

Vill man att gåvan ska ges med villkor skall detta skrivas med i gåvobrevet. Det kan till exempel röra sig om villkor om att gåvotagaren är förbjuden att sälja egendomen vidare eller att någon annan ska ha rätt att utnyttja gåvoobjektet.

Slutligen ska det framgå vem som är gåvogivare och vem som är gåvomottagare samt deras underskrifter. Är gåvoobjektet en fastighet eller tomträtt måste gåvogivarens underskrift dessutom bevittnas av två personer. Gåvobrevet för en fastighet eller tomträtt ska sedan skickas in, tillsammans med ansökan om lagfart, till Lantmäteriet.

Om två makar vill ge varandra gåvor kan det vara en bra idé att detta registreras hos Skatteverket så att gåvan säkert är skyddad mot eventuella borgenärer i en framtida tvist.

Funderar du på att upprätta ett gåvobrev eller vill du veta mer? Tveka inte att kontakta Bergström Melin Advokatbyrå. Advokat Line Bergström Melin föreläser sedan mer än tio år tillbaka inom området, tveka inte att kontakta byrån för information om när nästa föreläsning äger rum.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy