Förändring av bostadsrätt

2018-12-04

Vilka åtgärder får utföras på en bostadsrätt?

En bostadsrättshavare har en relativt vidsträckt rätt att utföra åtgärder på sin bostadsrätt. Det finns emellertid vissa typer av åtgärder som alltid kräver tillstånd från styrelsen i bostadsrättsföreningen. Tillståndspliktiga åtgärder är ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten samt annan väsentlig förändring av lägenheten.

Exempel på ingrepp i bärande konstruktion är borttagande av en bärande vägg eller upptagande av valv som leder till försvagande av en sådan vägg. Ändringar av befintliga ledningar innebär bland annat att styrelsens tillstånd krävs vid förflyttning eller installation av våtutrymmen, toaletter och kök. Åtgärder som utgör annan väsentlig förändring kan vara exempelvis sådana förändringar som innebär att en lägenhets kulturhistoriska värde inte tas tillvara eller att dess karaktärsdrag inte beaktas.

Även bostadsrättsföreningens styrelse har vissa begränsningar att förhålla sig till när det gäller förändring av en bostadsrättshavares lägenhet. Om styrelsen fattar beslut som innebär att en bostadsrättshavares lägenhet kommer att förändras eller behöva tas i anspråk av föreningen med anledning av om- eller tillbyggnad krävs bostadsrättshavarens samtycke till ändringen. Alla förändringar som kan antas inverka på en bostadsrättshavares rätt genom att dennes bostadsrätt blir mindre attraktiv omfattas av kravet på samtycke. Detta innebär exempelvis att samtycke måste inhämtas av varje bostadsrättshavare som riskerar att drabbas av försämrad utsikt vid ett eventuellt balkongbygge. Ges inget samtycke kan beslutet genomföras om två tredjedelar av styrelsen röstar för det samt hyresnämnden gett sitt godkännande.

Har du frågor kring din bostadsrätt eller bostadsrättsförening? Tveka inte att kontakta Bergström Melin Advokatbyrå. Advokat Line Bergström Melin har under flera år arbetat såsom konsult till stora fastighetsägare för att driva processer i hyresnämnden. Välkommen med Din förfrågan.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy