Den nya paketreselagen

2018-11-19

Vad innebär den nya paketreselagen?

Den 1 augusti år 2018 började den nya paketreselagen gälla. Lagen syftar till att skydda den som bokat en paketresa eller sammanlänkat researrangemang mot ändringar som paketresearrangören gör före eller under resan.

För att en resa ska definieras som en paketresa ska den bestå av minst två olika typer av resetjänster, till exempel transport, boende eller någon form av turisttjänst. Lagen gäller alltså inte när resenären enbart köper exempelvis transport eller boende. Dessutom måste resan pågå i minst 24 timmar eller innehålla övernattning. Paketresan ska säljas eller marknadsföras för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

Arrangören får göra ändringar i paketresan om ändringarna är obetydliga och om resenären informeras om detta innan resan påbörjas. Om arrangören vidtar någon åtgärd som gör att resan ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse för resenären har resenären rätt att frånträda avtalet och få pengarna tillbaka. Avser arrangören att bryta avtalet eller ändra avtalsvillkoren har resenären en rätt att bli underrättad om detta samt om sin rätt att frånträda avtalet. Erbjuder arrangören en sämre ersättningsresa som resenären godtar har resenären rätt till ersättning för prisskillnaden.

Lagen är tvingande till förmån för resenären, vilket innebär att arrangören inte får tillämpa sämre villkor än de som lagen erbjuder.

Har du andra frågor om den nya paketreselagen är du alltid välkommen att kontakta Bergström Melin Advokatbyrå.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy