Brottsoffermyndigheten

2015-12-10

Brottsoffermyndigheten har ett rikstäckande ansvar för brottskadeersättning, Brottsofferfonden och Kunskapscentrum.

Brottsskadeersättning kan du erhålla om du drabbats av en personskada. Denna ekonomiska kompensation betalas ut av Brottsoffermyndigheten. Du kan endast erhålla brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten om den som har begått brottet ej kan ersätta dig för den uppkomna skadan. Vidare är det en förutsättning för utbetalning att du som skadad ej innehar en försäkring som täcker skadan i sin helhet. Rätt till ersättning för personskada kan finnas även om brottslingen är okänd. Även barn som bevittnat våld mot en närstående har, sedan 15 november 2006, rätt till en särskild form av brottsskadeersättning.

Brottsofferfonden är en fond vars medel delas ut till olika former av brottsofferinriktad verksamhet såsom forskning samt ideella och offentliga verksamheter. Fonden erhåller sina medel genom att varje dömd person skall betala 500 kronor till denna om det begångna brottet har påföljden fängelse i straffskalan. Brottsofferfonden tar även emot gåvor och donationer och delar årligen ut 30 miljoner kronor till brottsofferinriktad verksamhet.

Vidare har Brottsoffermyndigheten som sin uppgift att fungera som ett kunskapscentrum då myndigheten skall samla och sprida information om till exempel forskningsresultat och brottsoffers rättigheter. Informationsmaterial delas ut till både ideella organisationer och offentliga verksamheter. Kunskapscentrum håller också i utbildningar och anordnar seminarier för att sprida forskningsresultat om brottsofferarbete.

I Brottsoffermyndighetens referatsamling återfinns referat av olika brott samt vilket skadestånd som aktuellt brott har tillerkänts brottsoffret. Läs mer om Brottsoffermyndighetens arbete samt ta del av Brottsoffermyndighetens referatsamling genom att gå in på www.brottsoffermyndigheten.se.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy