Bodelning som sambo

2016-01-20

En vanlig missuppfattning mellan sambor är att sambolagen ger lika bra skydd som äktenskapslagstiftningen. Det ekonomiska skyddet för sambor är dock mycket svagare än för gifta vilket kan komma som en överraskning när samboförhållandet upphör och en bodelning ska genomföras. Sambolagen medför att vardera part äger den egendom som de ägde innan samboförhållandet inleddes. Såsom samboegendom ses endast den bostad och det bohag som samborna har införskaffat för gemensamt bruk. Vid en bodelning enligt sambolagen är det den gemensamt inköpta egendomen som skall delas lika mellan parterna. Som sambor bodelar man inte aktier, fonder eller vad som finns på bankkonton. Kan man som sambor inte enas vid en bodelning har man möjlighet att ansöka om en bodelningsförrättare. Denne kommer då att gå igenom sambornas egendom för att sedan fatta ett bodelningsbeslut. Som sambor bör man redan tidigt i samboförhållandet bestämma hur man önskar reglera sina egendomsförhållanden. Detta görs genom ett samboavtal, vilket är en trygghet för båda parter. Samboavtalet medför också att onödiga tvister undviks vid en separation och efterföljande bodelning. Vi hjälper dig om du skall köpa en bostad tillsammans med din sambo och går in i köpet med olika summor, vi hjälper dig om du är sambo och skall göra en bodelning med anledning av att samboförhållandet skall upphöra eller upphört eller om du i förebyggande syfte önskar upprätta ett samboavtal. Vi hjälper även till med att upprätta andra dokument som kan vara ett viktigt ekonomiskt skydd för sambor såsom till exempel skuldebrev, samäganderättsavtal och testamente mellan sambor. Vi åtar oss även uppdrag såsom bodelningsförrättare och såsom ombud för part i bodelning.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy