Barnets bästa

2015-12-20

Enligt 6 kapitlet föräldrabalken skall barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. De bestämmelser i svensk lag som stadgar att det skall finnas ett tydligt barnperspektiv vid frågor och beslut som rör barn, har en stark anknytning till FN:s barnkonvention.

Bedömningen av vad som skall anses vara barnets bästa får inte göras schablonmässigt, dock framhålls vissa omständigheter som skall beaktas vid bedömningen. Avseende skall till exempel särskilt fästas vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar av föräldrarna samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Barnets vilja skall också tas hänsyn till med beaktande av ålder och mognad.

Om föräldrarna inte kan enas om vad som är barnets bästa är det slutligen upp till domstolen att besluta vad som är bäst för barnet. Detta görs efter inhämtande av en utredning.

Det är i de allra flesta fall bäst för barnet att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, men barnets rätt i detta avseende får inte innebära att barnet måste leva eller umgås med en förälder under alla förhållanden. Ett barn måste ha en absolut rätt att inte självt bli utsatt för våld, övergrepp eller annan kränkande behandling. För det fall att sådant förekommer är det till barnets bästa att den förälder vilken inte riskerar att utsätta barnet för några risker, tillerkänns ensam vårdnad.

Vi har stor erfarenhet av tvister där ett barns föräldrar är oense om vad som är barnets bästa. Välkommen att kontakta Bergström Melin Advokatbyrå när ditt barn befinner sig i en situation som inte är till ditt barns bästa. Vi företräder dig med engagemang och genom kompetens och erfarenhet försöker vi uppnå ett resultat som är förenligt med din uppfattning av vad som är bäst för ditt barn.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy