Avtal genom konkludent handlande

2016-12-12

När ett avtal anses ha uppkommit genom konkludent handlande innebär det att parterna ingått avtalet utan att uttryckligen kommunicera med varandra. Istället uppkommer avtalet genom att båda parter agerat som om de hade ett avtal.

Faktum är att avtal i praktiken ofta uppkommer genom konkludent handlande, exempelvis när vi köper en vara i en butik, när vi stiger på ett kollektivt färdmedel och när vi parkerar vår bil. På grund av att det då ofta rör sig om relativt begränsade värden uppkommer det sällan några rättsliga problem som en följd av detta.

En situation som är relativt vanlig, som kan föranleda att en tvist uppkommer om det rör sig om lite högre värden, är att en säljare levererar en vara till en köpare som inte uppfattat att han eller hon gjort en beställning. Om köparen i det läget väljer att kvittera ut varan från leveransstället anses generellt sett ett avtal ha uppkommit
genom konkludent handlande.

En särskild problematik som uppstår när ett avtal har tillkommit genom konkludent handlande är att bestämma vilka villkor avtalet ska anses innehålla. Normalt sett diskuteras detta mellan parterna innan ett avtal ingås och i bästa fall skrivs avtalsvillkoren också ner. Så är däremot inte fallet när ett avtal slutits genom parternas agerande vilket leder till att frågor om avtalstolkning uppkommer.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om avtals uppkomst eller om avtalstolkning. Våra jurister och advokater har lång erfarenhet inom detta rättsområde.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy