Att överklaga ett brottmål

2016-08-10

En dom meddelad av tingsrätten kan överklagas till hovrätten av den som dömts, av brottsoffret (målsäganden) samt av åklagaren. Överklagandet skall vara skriftligt och skall ha inkommit till tingsrätten inom tre veckor från den dag domen meddelades. Av domen går det att utläsa sista dag för överklagande samt hur man gör när man vill överklaga.

Tingsrätten skickar sedan överklagandet och alla handlingar i målet till hovrätten som gör en förnyad prövning.

Prövningstillstånd kan i vissa fall krävas för att hovrätten skall pröva målet på nytt i sin helhet. Huruvida det krävs prövningstillstånd eller ej framgår av tingsrättens dom. En jurist vid hovrätten sätter sig in i ärendet och redovisar sedan detta muntligt för tre domare som avgör om prövningstillstånd skall ges.

För det fall att du önskar överklaga ett brottmål är du välkommen att kontakta Bergström Melin Advokatbyrå. Vi hjälper dig som är dömd i tingsrätten att överklaga domen. Vi hjälper även dig som är brottsoffer att överklaga tingsrättens dom. Tveka inte att kontakta våra jurister och advokater för det fall att du har frågor rörande att överklaga ett brottmål.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy