Att hyra ut i andra hand

2016-07-21

Upplåter Du Din lägenhet till någon som använder hela lägenheten själv anses lägenheten vara uthyrd i andra hand. För att hyra ut en lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Ska Du endast hyra ut ett rum, det vill säga ha en inneboende, krävs inte hyresvärdens samtycke.

Hyresvärdens samtycke:
Hyr Du ut lägenheten utan hyresvärdens samtycke hyrs lägenheten ut olovligen.

Den som hyr ut lägenheten i andra hand, anses vara hyresvärd mot den som hyr, det vill säga andrahandshyresgästen. Dock har Du som hyr ut Din lägenhet i andra hand ansvar för lägenheten och står till svars mot Din hyresvärd.

Konsekvenser som kan uppstå för dig som hyr ut:
Skulle andrahandshyresgästen missköta sig eller skada lägenheten står Du som förstahandshyresgäst för dessa skador och kan bli skadeståndsskyldig och även uppsagd från lägenheten.

Förlängning av andrahandsuthyrning:
Ett samtycke krävs av hyresvärden även vid förlängning av andrahandskontraktet. Ges inte ett samtycke innan den gamla uthyrningstiden löper ut hyr Du som förstahandshyresgäst ut Din lägenhet olovligen och riskerar därmed att bli uppsagd.

En vanlig fråga som uppkommer är huruvida den som hyr i andra hand sedan kan ta över förstahandskontraktet. Bor andrahandshyresgästen i lägenheten under en längre tid medför det inte någon rätt att ta över lägenheten. Dock finns det en liten möjlighet till förhandling med hyresvärden när förstahandshyresgästens avtal upphört. Fastighetsägaren kan då välja att teckna med den som hyrt i andra hand.

Om Din hyresvärd säger nej till en andrahandsuthyrning:
Då kan Du vända Dig till Hyresnämnden som kan pröva huruvida det föreligger beaktansvärda skäl för att hyra ut lägenheten i andra hand.

Har Du några frågor eller behöver hjälp vid uthyrning av bostad i andra hand är Du välkommen att kontakta juristerna på Bergström Melin Advokatbyrå. Våra ombud hjälper även Dig med andra hyresrättsliga frågor och företräder Dig även i Hyresnämnden.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy