Sambolagen reglerar sambors gemensamma hem, alltså den permanentbostad som man bor i. Det finns flera regleringar som man bör vara medveten om.

Om man som sambos separerar skall den gemensamma bostaden ingå i bodelningen om den är införskaffad för gemensamt bruk. Har man flyttat in i sin sambos redan befintliga bostad har man som huvudregel ingen rätt att kräva bodelning av denna.

Den andra delen av regleringen av sambors gemensamma hem är det skydd för befintlig bostad som sambos har genom reglerna kring överlåtelse. Om en bostad är permanentbostad för båda samborna har den ena sambon, även om denne är ensam ägare, ej rätt att utan den andra sambons samtycke sälja, ge bort eller hyra ut den gemensamma bostaden. För att skydda sig mot att så sker kan samborna begära att det hos inskrivningsmyndigheten noteras att bostaden är gemensam bostad för dem båda. En sådan inskrivning skyddar sambon och skall kontrolleras av den som till exempel vill köpa en fastighet.

Ytterligare en regel finns gällande sambors gemensamma bostad. Även om bostaden ej skall ingå i en bodelning, alltså inte är införskaffad för gemensamt bruk, kan den andra sambon ha rätt att ta över bostaden. Det görs en behovsprövning och man tittar på vem som har störst behov av bostaden. I många fall handlar det om hur barnens fortsatta boende är reglerat. Finns det ej barn i förhållandet krävs synnerliga skäl för att en sambo skall få ta över en bostad som ej skall ingå i bodelningen.

Kan samboförhållandets parter ej komma överens om vem som har störst behov av bostaden kan någon av parterna ansöka om kvarsittningsrätt i bostaden tills dess att bodelning sker.

Har du frågor kring sambors gemensamma bostad är du välkommen att kontakta advokatbyråns jurister som gärna svarar på dina frågor.

Vittnar gör du för att samhället skall fungera samt för att hjälpa domstolen att döma rätt. Det är inte krångligt att vittna; berätta bara för domstolen vad du vet. Som vittne kan man känna ett obehag över att vittna i domstol. Om Du är rädd för någon, eller av annan orsak har svårt att vittna när en viss person är närvarande, kan du i god tid innan förhandlingen kontakta domstolen. Om domstolen finner det nödvändigt kan den bestämma att den person som du är rädd för inte skall närvara under ditt förhör.

Att vittna är en samhällsplikt och det är viktigt att du är i god tid till domstolen. Om du inte kommer för att vittna kan förhandlingen komma att ställas in, du kan bli skyldig att betala vite och riskerar att bli hämtad av polis. I vissa fall kan du även bli ersättningsskyldig gentemot de andra som infunnit sig i domstolen. Vid sjukdom är det viktigt att du kontaktar domstolen i god tid.

Vittnesstöd finns på de flesta domstolar och kan hjälpa dig när du kommer till domstolen för rättegång. Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som hjälper vittnen och brottsoffer med mänskligt stöd och praktisk information i samband med en brottmålsrättegång. Vittnesstöden bär en bricka med texten "Vittnesstöd" och har avlagt ett tystnadslöfte.

Vittnesstödet skall främst vara en medmänniska men kan även förklara hur brottmålsprocessen går till. De kan även informera om ersättning, vittnesed och praktiska saker såsom var garderob och toalett finns. Vittnesstöden kan också slussa vittnen och brottsoffer vidare till andra stödinstanser.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy