• Bergström Melin


    Din advokat och jurist i Göteborg och på Orust

ADVOKAT ELLER JURIST I GÖTEBORG?


Advokatbyråns arbetssätt präglas av ett nära samarbete med byråns klienter samt av hög kompetens och aktivitet.
Byråns klienter är såväl privatpersoner som företag och myndigheter i Göteborgs regionen.
Som klient kan du alltid förvänta dig ett stort engagemang och ett juridiskt biträde som fullt ut tillvaratar dina rättigheter.

Advokatbyrån samarbetar med olika sakkunniga yrkesmän såsom till exempel besiktningsmän, läkare,
värderingsinstitut, veterinärer och annan expertis för att kunna erbjuda dig tjänster av högsta kvalité.

 

Boka EN inledande konsultation

Rättsområden


Familjerätt

Vårdnadstvist, tvist om vårdnad, boende & umgänge

Underhållsbidrag

Äktenskapsförord & samboavtal

Skilsmässa & bodelning

LVU, LVM, LPT & LRV

LÄS MER

Straffrätt

Försvarsadvokat

Målsägandebiträde

Kontaktförbud

Särskild företrädare för barn

LÄS MER

Arvsrätt

Bouppteckning

Arvsskifte

Testamente och gåvobrev

LÄS MER

Fastighets- och hyresrätt

Fastighetsköp och kontrakt vid fastighetsöverlåtelse

Fastighetstvist - fel i fastighet

Gåvobrev - gåva av fastighet

Bostadsrätt

Hyresrätt

LÄS MER

Arbetsrätt

Uppsägning

Avsked

Omplacering

Arbetsskada

Rättshjälp

LÄS MER

Hästjuridik

Köp och försäljning av häst

Fel, hävning och prisavdrag

LÄS MER

Välj en erfaren advokat

 

Din advokat och jurist i Göteborg och på Orust

Samtliga advokater är jurister, dock är inte alla jurister advokater. För att bli advokat krävs tre års praktik utöver juristutbildningen vilket innebär att en nybliven advokat fortfarande är relativt oerfaren. Line Bergström Melin, har varit verksam som jurist och advokat sedan år 2004 vilket över tid har gett en bred juridisk erfarenhet.

 

VÅRA JURISTER

SEgla till byråns kontor på orust

 

Sommartid

Under sommartid, när vädret tillåter, går det bra att färdas med båt till byråns kontor på Orust. Brygga och båtplatser, även för djupgående båtar, finns utanför byråns entré.

 

 

KONTAKTA OSS

"Lojalitet, tystnadsplikt och oberoende är de kärnvärden som genomsyrar vår advokatbyrås verksamhet."


De grundläggande etiska reglerna för Sveriges advokater finns i Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed och i kommentaren till de vägledande reglerna. Regler om advokaters yrkesplikter finns också i samfundets stadgar. De vägledande reglerna för god advokatsed finner du här.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy